اخبار و رویدادها > دریافت گواهی کسب رتبه ممتاز در مدیریت کیفیت از D.A.S انگلستان

گواهی کسب رتبه ممتاز در مدیریت کیفیت ازموسسه D.A.S انگلستان دریافت شد

 

ترجمه گواهی:

گواهی DAS

مشتریان برجسته D.A.S

گروه صنعتی گلبافت

موجب خوشوقتی است که اعلام کنیم شرکت شما، در ارزیابی DAS انجام شده در سال 2014، به عنوان یکی از مشتریان برجسته DAS انتخاب شده است. این انتخاب طبق ارزیابی های انجام شده در جریان ممیزی های مراقبتی براساس ملاحظه تعهد مدیریت ارشد، تاثیرگذاری سیستم مدیریتی و بهبود مستمر فرآیندهای تان صورت گرفته است. برای شما آرزوی موفقیت بیشتر نموده و به خاطر این دستاورد به شما تبریک می گوییم.

 

متن اصلی گواهی:

DAS certificate

TOP D.A.S Clients

Golbaft Industrial Group

It is our pleasure to announce that your company has been selected as one of the top DAS clients according to DAS evaluation conducted in 2014. This was based on the evaluations made during surveillance audits of the demonstrated top management commitment, the effectiveness of your management system and continual improvement of your processes, we wish you more success and congratulation for this achievement.

 
 
 
بازگشت