آدرس :

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر،

خیابان وراوینی، پلاک 36

تلفن : 88340922-021

فاکس: 88340338-021

پست الکترونیکی (ایمیل) : info@golbaft.com

وب سایت: www.golbaft.com

 

امور جذب نمایندگی ها و فروش اینترنتی :

 جناب آقای رحیمی داخلی (254)

09131184893

کارخانه:

تلفن:45242025-031

فاکس: 45242020-031

 

 

 

تلفن :
88340922
ایمیل : info@golbaft.com