نظر سنجی
مشتریان و مصرف کنندگان محترم، این فرم به منظور شناسایی دقیق خواسته ها و دستیابی به میزان رضایت جنابعالی از محصولات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت یا نمایندگان و فروشندگان محترم پیش بینی گردیده است. لذا خواهشمند است ضمن تکمیل دقیق این پرسشنامه ما را در ارایه محصول و خدمات بهتر یاری فرمایید. مطمئناً نظرات دقیق شما میتواند نقاط ضعف مارا مشخص تر نموده و در راستای رفع مشکلات یاری نماید.