آشنايي با منسوجات خانگي > تفاوت پتوی گلبافت و سیمرغ

تفاوت پتوی گلبافت و سیمرغ

 

در واحد کنترل کیفی (در طول و انتهای خط تولید) پتوهایی را که با معیارهای تعیین شده دارای اشکالات جزیی می باشند (به عنوان مثال قطعی نخ که ممکن است در هنگام بافت ایجاد شود یا لکه رنگ که ممکن است در هنگام چاپ بر روی طرح ایجاد شود)، تفکیک شده و با نام و نشان سیمرغ بسته بندی می شوند. بنابراین پتوهای گلبافت و سیمرغ از نظر نوع مواد اولیه و مراحل تولیدی یکسان بوده و دارای لطافت و نرمی مشابه می باشند.

 
 
بازگشت